Saturday, August 28, 2010

Minskad statsskuld - målet för Alliansen

Sveriges BNP väntas växa med 4,5 procent i år och sedan fortsätta att växa klart mer än 3 procent om året fram till 2013. Arbetslösheten minskar snabbare än vad regeringen tidigare har räknat med. Anders Borg räknar med en reformutrymme på 11 miljarder kronor för år 2011. För hela mandatperioden är reformutrymmet ca 30-40 miljarder kronor. Det finns dock orosmoln och Anders Borg väljer att vara försiktig med statsfinanserna. Hotbilden kommer framför allt från USA, där den ekonomiska återhämtningen efter finanskrisen kommit av sig, men även från den statsfinansiella krisen i en rad europeiska länder som t.ex. Portugal, Spanien och Grekland. I värsta fall kan detta leda till en ny global finanskris så snart som år 2012.

Anders Borg vill därför minska statsskulden och "samla i ladorna" och göra allt han kan för att förbättra de redan goda svenska statsfinanserna. Därför kommer regeringen att tillfälligt öka överskottsmålet i de offentliga finanserna från 1 procent till 2 procent. Detta gör att den svenska statsskulden kommer att sjunka kraftigt åren framöver och vara endast 21 procent av BNP år 2014. Det är en kraftig minskning från dagens 34,5 procent. Sverige har redan nu en av de starkaste offentliga finanserna i Europa. Med det höjda överskottsmålet förbättras den ekonomiska situationen ytterligare, vilket vi ska tacka Alliansregeringen och Anders Borg för. Ett maktskifte i höstens val kan rasera dessa förutsättningar. Låt inte detta ske! Rösta på Alliansen!

0 Comments:

Post a Comment

<< Home