Saturday, September 25, 2010

Alliansseger med 49,3 % av rösterna! Personliga valreflexioner kring ”ett mänskligare Sverige”

Först och främst vill jag tacka ordförande i Kristdemokraternas Seniorförbund Leif Hallberg för en bra artikel i tidningen Dagen den 24 sept. Citat: ”Vi Kristdemokrater gick till val med mottot ”Ett mänskligare Sverige”. Vi ville övertyga väljarna om det trängande behovet av att forma ett samhälle där var och en ges chansen att efter förmåga utveckla och använda sina egna resurser men samtidigt ska den som behöver hjälp också få det ...

Sverigedemokraternas avancemang bekräftar en högerextremistisk våg i Europa som nu också nått vårt eget land. Syndabockar pekas ut för problem som har sin grund i helt andra förhållanden, människor ställs mot människor, egoismen sätts i högsätet och vi riskerar att få ett samhälle där sociala spänningar trasar sönder den mänskliga gemenskapen.

Dessa hot måste mötas med kravet på absolut respekt för varje enskild människas okränkbara värde. Det kravet måste skrivas in med eldskrift i våra kommande principprogram och aktionsplaner. Den främlingsfientligas valframgång påminner oss om att vi måste ta fajten för människovärdet på allvar. Varje människas värde från livets första stund till dess sista.” Så långt citatet från tidningen Dagen.

Jag har personligen filosoferat mycket de senaste dagarna kring valresultatet. Har varit aktiv politiker inom Kristdemokraterna mellan år 1999 – 2010, hälften av tiden inom Landstingspolitiken i Gävleborgs Län och den andra hälften i kommunpolitiken inom Gävle Kommun. Sedan starten av föregående mandatperiod, 2006 och framåt har vi Kristdemokrater delvis svikit våra väljare på en tydlig och avgörande punkt . Vallöfte från år 2006 – 2010 var tydligt: ”Vi skall inte hålla någon tillbaka och ingen skall lämnas efter”.

Tyvärr har vi inte stått upp tillräckligt tydligt för den sista delen: ”Ingen skall lämnas efter”. Personligen tror jag som många andra, att vi idag hade haft en Alliansregering med klar majoritet om vi hade fört en bättre och tydligare socialpolitik, där rättvisefrågorna och solidariteten gentemot den fattigare delen av den svenska befolkningen fortfarande var stark.

Mycket märkligt är det för mig, att vi Kristdemokrater inte mer tydligt tar en ledande roll i Alliansregeringen, i de sociala frågorna och driver dem mycket tydligt. När vi talar om ett mänskligare Sverige och verklighetens folk måste ju våra ord ha substans och relevans för att ha något värde. Vi kan inte bara tala om valfrihet, familjen och pensionärernas villkor. Det blir en alltför ensidig politik. Låt denna mandatperiod istället kännetecknas av att ... Kristdemokraterna tar sitt sociala ansvar i Alliansregeringen.

Ett mänskligare Sverige innebär för mig en mänskligare sjukförsäkring, ett mänskligare och rättvist a-kasse system med rimliga a-kasseavgifter. Alla kan bli sjuka och arbetslösa. Då måste omställningsförsäkringen vara så utformad att man inte behöver gå från hus och hem. Givetvis skall vi hålla fast vid jobblinjen. Vi skall inte gå tillbaka till bidragslinjen, det är inte det jag talar om. Istället handlar det om att Alliansregeringen måste förbättra sin socialpolitik de närmaste fyra åren, annars blir kanske de borgerligas regeringstid ännu en gång enbart en parentes i Sveriges politiska historia.

Det är dags att t.ex. sätta sig ner och förbättra lagtexterna kring sjukförsäkringen. Jag vet att detta är på gång, men i lagtextens slutgiltiga utformning får inte finnas utrymme för fri tolkning och omänskliga bedömningar. Om vi nu går till Leif Hallbergs avslutande del i citatet ovan gör man nya reflexioner: ”Varje människas värde från livets första stund till dess sista.” Här är det tydligt att vi Kristdemokrater har lämnat en del av våra traditionellt värdekonservativa hållningar. Vi Kristdemokrater tycker tydligen att det är ok att 34 000 aborter sker i Sverige varje år? Tystnaden talar! Abortfrågan kanske är en mindre fråga att ta tag i? Ingenting hör man om att regeringen arbetar intensivt på att förbättra det abortförebyggande arbetet?

Varför startar man inte upp en nationell möjlighet till adoption? Det skulle kunna rädda tusentals foster från en säker död. Detta borde högprioriteras och veckogränsen för abort behöver sänkas. Det är en skam för Sverige och alla världens nationer att detta dödande av foster bara får fortgå utan att någon reagerar? Vi talar om etik, men tillämpad etik är ett måste om vi skall bli trovärdiga.

Sedan kan man ju verkligen fundera över de frågor som kom upp under valet. I stort sett handlade det enbart om plånboksfrågor, egoismen satt i högsätet. Hur vi behandlar den utsatte, den arbetslöse, den svage och sjuke var tydligen inte så viktigt i Alliansen. Det är sorgligt att vi lät oppositionen få sådana poänger i dessa frågor, särskilt i valets slutspurt. Hade valet varit några veckor senare hade en valförlust varit möjlig. Regeringen Reinfeldt har imponerat på mig, men inte i alla stycken. Har man ett gott arbete och en bra utbildning, är man frisk, ung och vacker behöver man inte tänka på sin medmänniska. Det handlar ju om mig och ingen annan! Du som läser detta kanske reagerar, men då får du förlåta mig för jag är verkligen förvånad och bekymrad över Alliansregeringens socialpolitik.

Det positiva i Alliansregeringen är att den lyckades ta Sverige igenom en svår finanskris med flaggan i topp. Anders Borg har gjort ett bra jobb! Där håller nog de flesta med. Reinfeldt gjorde även ett ypperligt arbete då Sverige var ordförande i EU, men när Reinfeldt lånar 10 miljarder för att sänka skatten är jag inte med. Vi kan inte låna pengar för att sänka skatter! Arbetslinjen stöder jag givetvis, även att arbetsförmågan prövas, men inom rimliga gränser. När det gäller de Kristdemokratiska ministrarna har dom alla gjort ett väldigt bra arbete. Mats Odell är nog den som sticker ut mest. Han har byggt upp ett gediget förtroende i näringslivet och bland ekonomerna. Verkligen bra jobbat! Tidningen Dagens Industri skriver i sin valanalys, att Mats Odell gjort ett mycket bra arbete och borde få sitta kvar på sin ministerpost 4 år till. Håller verkligen med!

När det gäller utrikespolitiken är Alliansregeringen klart bättre än de rödgröna även om jag inte gillar tonen, i en del uttalande av vår utrikesminister, när det gäller nationen Israel. Istället borde han göra allt han kan för att stödja Mellanösterns ”enda” demokrati, staten Israel. En god svensk utrikesminister måste tala väl om det judiska folket, vara objektiv och inte ställa sig på någons sida i mellanösternkonflikten. Det gäller att lyssna in båda parternas argument extremt noggrant för att bli trovärdig.


Kristdemokraterna har varit det parti som genom historien haft en starkt Israelvänlig inställning, tillsammans med framför allt Folkpartiet. I Kristdemokraternas principprograms första kapitel är det tydligt att politiken bygger på den kristna traditionen. Därför ligger det nära till hands att uttrycka stöd för en judisk nationalstat, framröstad i FN, som är Mellanösterns ”enda” demokrati och som har 22 grannländer som vill utplåna nationen. Israels existens kan aldrig ifrågasättas. De har rätt att existera och försvara sig precis som alla andra länder. Kristdemokraternas engagemang i Israelfrågan har varit väldigt stark i många år tack vare Alf Svenssons starka ledarskap och någon förändring har vi inte sett sedan Göran Hägglund tillträde som partiledare.

Till sist önskar jag Alliansregeringen allt gott under mandatperioden och hoppas ni har framgång i det ni företar er!


Några bibelcitat till eftertanke:

Jesaja 58:7-8:
”ja, dela ditt bröd åt den hungrige skaffa de fattiga och hemlösa en boning, kläd den nakne var du än ser honom och drag dig inte undan för den som är ditt kött och blod. Då skall ditt ljus bryta fram som morgonrodnaden och ditt helande visa sig med hast. Din rättfärdighet skall gå framför dig och HERRENS härlighet följa i dina spår.”

3 Mosebok 20:19:34: ”Främlingen som bor ibland er skall räknas som infödd hos er. Du skall älska honom som dig själv. Ni har ju själva varit främlingar i Egyptens land. Jag är HERREN, er Gud.”

Jeremia 1:4: HERRENS ord kom till mig. Han sade: Innan jag formade dig i moderlivet utvalde jag dig, och innan du kom fram ur moderskötet helgade jag dig. Jag satte dig till en profet för folken.”


1 Mos. 12:3:
”Jag skall välsigna dem som välsignar dig (Israel) och förbanna den som förbannar dig. I dig skall alla släkter på jorden bli välsignade.”

Jeremia 29:7: ”… sök den stad bästa dit jag har fört er … och be för den till HERREN. När det går väl för den, går de också väl för er.”

Andra Krönikeboken 7:14: ”Om mitt folk, som är uppkallat efter mitt namn, ödmjukar sig och ber och söker mitt ansikte och omvänder sig från sina onda vägar, då vill jag höra det från himlen och förlåta deras synd och skaffa läkedom åt deras land.”

Friday, September 17, 2010

Alliansen i klar ledning i slutspurten
Den borgerliga regeringsalliansen ökar med 0,9 procentenheter till 51,2 procent, i en ny mätning från Novus. Den rödgröna oppositionen däremot får minskat stöd för sjätte gången i rad och rasar nu till 42,3 procent.
Det betyder att Alliansens försprång nu har vuxit till hela 8,9 procentenheter. Störst övertag de senaste veckorna, 9,7 procentenheter, hade de borgerliga i Sifo-mätningen den 13 sept, där 51,7 procent uppgav att de skulle rösta på ett Alliansparti och 42,0 procent på den rödgröna oppositionen. I Skop den 14 sept var övertaget för Alliansen 9,3 procentenheter och i en mätning från Synovate den 15 sept var Alliansens ledning 8,9 procentenheter.

Tuesday, September 14, 2010

Trenden tydlig – Alliansen ökar och oppositionen och Sverigedemokraterna minskar
I de tre sista ... opinionsundersökningarna har Alliansen i procent fått: enligt Skop – 51,1 %, enligt Novus Opinion – 50,3 % och enligt United Minds – 49,9 %.

Oppositionen har i samma opinionsmätningar fått: enligt Skop – 41,8 %, enligt Novus Opinion – 43,8 % och enligt United Minds – 42,1 %. Oppositionen tappar väljarstöd liksom Sverigedemokraterna som backar i de båda sista opinionsmätningarna.

Det är dags för det svenska folket att rösta fram en Alliansregering som får minst 50 % av rösterna och välja bort Sverigedemokraterna. Vi behöver inget främlingsfientligt parti i Sveriges Riksdag. Vad vi däremot behöver är utländsk arbetskraft, NU när alla fyrtiotalisterna börjar gå i pension. Annars finns det risk för arbetskraftbrist om några år. Detta samband verkar inte SD förstå.

Alla människor är lika mycket värda. Rösta därför på Kristdemokraterna för ett ”MÄNSKLIGARE SVERIGE.”

Sunday, September 12, 2010

Alliansens jobbpolitik måste gå före oppositionens bidragspolitik
För miljoner löntagare handlar det rent ekonomiskt om kraftiga lönesänkningar. En lärare, sjuksköterska eller polis får exempelvis 500 kr mindre per månad om de rödgröna vinner. Båda blocken ligger nära varandra ifråga om satsningar på välfärden och skattesänkningar för pensionärer, men ifråga om jobben är synen annorlunda. Centerledaren Maud Olofsson tar RUT-avdraget som ett tydligt exempel. Här vill oppositionen ta bort RUT trots att cirka 11 500 personer redan fått jobb i denna sektor och fler är på väg. Många har haft en lång arbetslöshet bakom sig, andra har utländsk bakgrund och andra en längre sjukskrivningsperiod. Dessa vill oppositionen göra arbetslösa. Obegripligt kan man tycka trots deras försök till förklaring.

Ja, Alliansen verkar ha vinden i ryggen, men det är viktigt att man inte tar ut segern i förskott. Det gäller att inte ge upp på upploppet, nu när målsnöret är i sikte. Folkpartiledaren Jan Björklund menar att arbetslinjen ställs mot bidragslinjen och kunskapsskolan mot flumskolan. Det borde bli ett relativt lätt val kan man tycka. Kristdemokraternas ledare Göran Hägglund talar om vårdköerna som halverats, 200 nya vårdcentraler som har öppnats och sjukskrivna och förtidspensionerade som har fått en ny möjlighet att ompröva sin egen förmåga till arbete. Hägglund är förvånad över alla frågor som de rödgröna inte lyckats komma överens om, som inte är klart inför valet. Här nämner han särskilt fastighetsskatten, förmögenhetsskatten och fördelningen i föräldraförsäkringen. Här finns det inga klara besked. Väljarna vet inte vad dom röstar på och vad konsekvenserna blir av deras val.

Thursday, September 09, 2010

Ledning för Alliansen igen !
I Sifos valopinion-mätning som utfördes 30 augusti– 2 september visar fortsatt lågt stöd för Socialdemokraterna som bara får 28,7 procent av rösterna. Det är partiets sämsta resultat sedan 1997. Allianspartierna får egen majoritet med tillsammans 50,1 procent av rösterna. Moderaterna är det klart största partiet med 31,7 procent. De rödgröna minskar igen och får nu enbart 43,7 procent av rösterna. Det verkligt positiva förutom Alliansen tydliga övertag i opinionen är att Sverigedemokraterna bara får 3,6 procent och på sätt ställs utanför Riksdagen.

Kristdemokratisk Utrikespolitik i Mellanöstern

Kristdemokraterna vill att svensk utrikespolitik verkar för att utveckla demokratin i Mellanösterns länder och att minoriteter garanteras mänskliga fri- och rättigheter. Kristdemokraterna verkar för att den turkiska regeringen erkänner det folkmord som skedde åren 1915 – 1918. Vid detta tillfälle dödades 1 – 1,5 miljoner kristna i det Ottomanska riket, i nuvarande östra Turkiet.

Kristdemokraterna verkar för att Irak skyddar landets kristna minoriteter, sedan 2004 har 65 kyrkor attackerats eller bombats med åtskilliga dödade. Trots att de kristna utgör 3 % av Iraks befolkning är 14 % av de irakiska flyktingarna i Mellanöstern kristna och andels kristna bland dessa flyktingar som kommer till Sverige är ändå högre.


Kränkningarna mot den stora kristna koptiska minoriteten i Egypten måste upphöra. I Mellanösterns länder beräknas Libanon ha 20 – 45 % kristna, i Syrien 6 - 10 %, i Jordanien 5 – 6 %, i Irak och Kuwait 3 % och i Israel 2 – 3 %.

Wednesday, September 08, 2010

10 000 jobb för personer med funktionsnedsättning

Det ljusnar allt mer på arbetsmarknaden. När krisen är över och ekonomin vänder uppåt får allt fler människor ett arbete att gå till. Där man har en uppgift, arbetskamrater och får känna att man tillhör en gemenskap. Tyvärr gäller detta inte alla i vårt samhälle. En grupp som under många år har varit utanför arbetsmarknaden i allt för stor utsträckning är personer med funktionsnedsättning som medför nedsatt arbetsförmåga. Kristdemokraterna går till val på att kommuner, landsting och statliga myndigheter och bolag ska anställa 10 000 personer med funktionsnedsättning. För oss kristdemokrater är signalen till den offentliga sektorn att anställa fler personer med funktionsnedsättning också ett viktigt steg mot ett Mänskligare Sverige

Skatteskillnaden mellan löntagare och pensionärer ska bort!

Det var ett mycket välkommet besked till Sveriges pensionärer som Kristdemokraternas partiledare Göran Hägglund gav i TV-utfrågningen 31 augusti: skatteskillnaden mellan löntagare och pensionärer ska bort. Det säger Seniorförbundets ordförande Leif Hallberg. Det förvånar inte att detta glädjande besked kommer från Göran Hägglund, eftersom Kristdemokraterna i regeringen starkast drivit pensionärernas intressen.

Vikarieskatt försämrar för ungdomar

Införandet av en straffskatt på vikariat kommer inte att minska ungdomsarbetslösheten. Det blir istället tvärtom eftersom vikariat och visstidsanställningar är vägen in på arbetsmarknaden för många ungdomar. Medan Kristdemokraterna vill göra det enklare och billigare att anställa så vill de rödgröna höja arbetsgivaravgiften för vikariat och dessutom dubbla arbetsgivaravgiften för dem som anställer ungdomar. Det säger Désirée Pethrus Engström, kristdemokratisk riksdagsledamot och talesperson i arbetsmarknadsfrågor, i en kommentar till de rödgrönas idéer om införande av en vikarieskatt.

Förbjud oljeplattformar i Östersjön

För andra gången på kort tid har en olycka inträffat på en oljeborrplattform i Mexikanska golfen. Det som kan hända amerikanska oljeplattformar kan också hända polska eller ryska. Därför bör oljeutvinning snarast förbjudas i Östersjön.
Det säger Liza-Maria Norlin, kristdemokraternas miljöpolitiska talesperson, med anledning av olyckan på oljeplattformen utanför Louisiana.

Strut (S) politik av Mona Sahlin

Sahlin och de rödgröna partierna sticker huvudet i sanden och vägrar ge besked i för många människor viktiga frågor: Inga besked om hur fastighetsskatten och förmögenhetsskatten ska slå mot landets villaägare och företagare. Inga klara besked hur de nya jobben ska skapas, bara besked om nya AMS-åtgärder. Inga besked om hur omfattande tvångskvotering av föräldraförsäkringen blir. Det är rena strutsbeteendet. Det säger kristdemokraterna Kommun- och finansmarknadsminister Mats Odell och Stefan Attefall, ordförande i riksdagens finansutskott, i ett gemensamt uttalande med anledning av de rödgrönas valmanifest som presenterades på tisdagen.

Genombrott för avdragsrätt

Kristdemokraterna har fått igenom en av sina hjärtefrågor. Under mandatperioden införs att en skattereduktion för gåvor till vissa ideella organisationer. Denna avdragsrätt kommer främst att gälla bidrag till hjälporganisationer. Beskedet innebär ett genombrott för principen om avdragsrätt för gåvor till ideella organisationer. En sak vi slagits för under många år.

Kristdemokraterna Gävleborg vill sänka väntetiderna på akuten

Väntetiderna på akutmottagningarna är på många håll orimligt långa. Personer som söker vård på akutmottagningen känner ofta stark oro. Om det brister i bemötandet och om väntetiderna är för långa riskerar vi att skada tilltron till och förtroendet för vården. Det är därför av största vikt att komma tillrätta med de problem som finns på länets akutmottagningar. Den som väntat längst i Gävle var 23 timmar när vi frågade i våras vilket ju är helt oacceptabelt, säger Lennart Sjögren, toppkandidat riksdagsvalet och Ingemar Kalén, toppkandidat landstingsvalet.

Alliansregeringen har tagit krafttag för att få ner de långa vårdköerna. Kömiljarden och den lagstadgade vårdgarantin har halverat köerna. Det är nu 40 000 färre patienter som behöver vänta längre än 90 dagar på att få vård, jämfört med situationen innan kömiljarden. Detta arbete måste fortgå med oförändrad styrka. Hur akutmottagningen fungerar är en temperaturmätare på hur väl ett akutsjukhus fungerar.

Alliansen - Samverkan Gävleborg

Samverkan Gävleborg har idag deltagit på Region Gävleborgs folkhälsoseminarium. Ohälsan bland unga kvinnor är idag ett mycket allvarligt problem och det har under senare år kraftigt försämrats. Allt fler unga kvinnor lever med stor press och mår dåligt. De känner att de måste anpassa sig efter samhällets normer och värderingar. Problem i skolan och rädsla av att inte passa in skapar oro och ångest. Samverkan Gävleborg satsar extra resurser i kommande budgetarbetet för att minska den psykiska ohälsan.

Dessa resurser kommer att fördelas inom bl.a. elevhälsan och barn- och ungdomspsykiatrin. Landstinget måsta ta initiativet till ett nära samarbete med kommunerna för att hjälpa unga människor. I Gävleborg har man genomfört stora indragningar inom psykiatrin under den gångna mandatperioden. Samverkan Gävleborg vill istället förstärka och utveckla detta viktiga arbete. För att åstadkomma en långsiktigt positiv utveckling krävs ett omfattande politiskt engagemang.

De rödgröna vill stoppa - 312 RUT-företag med 302 anställda i Gävleborg

I dag är närmare 11 000 personer anställda i branschen för hushållsnära tjänster. De arbetar med allt ifrån städning, klädvård, trädgårdsarbete till barnpassning och personlig omsorg. Hälften av dessa beräknas bli av med jobben om avdraget avskaffas. Totalt i Sverige har närmare 11 300 företag anlitats för hushållsnära tjänster fram till och med juni 2010.

I Gävleborg har 312 företag ansökt om ersättning från Skatteverket för RUT- jobb under samma period. 302 personer beräknas vara anställda för hushållsnära tjänster i Gävleborg.

Antalet företag är fler än antalet anställda då många företag är enmansföretag. Mellan 1 juli 2009 – 30 juni 2010 hade totalt 238 583 personer köpt hushållsnära tjänster vilket är en ökning med över 100 procent i jämförelse med år 2008. Jag är förvånad över att arbetstillfällen inte värderas högre i en tid av hög arbetslöshet. I branschen för hushållsnära tjänster kommer dessutom 3 av 4 av de anställda direkt från tidigare arbetslöshet.

Alliansen arbetar för bättre integration

Alliansens valmanifest innehåller 9 punkter för jobb, språkkunskaper och företagande i integrationspolitiken. Det krävs fortsatta förbättringar för att ta tillvara på den potential och drivkraft som människor med utländsk bakgrund besitter. Därför föreslår vi i Alliansen en rad reformer under nästa mandatperiod: Det handlar om att fortsatt förbättra SFI, utveckla instegsjobben, rådgivning och mentorskap samt att utvärdera och förstärka nystartskontoren. Vi vill öka resurserna till skolor i utsatta områden. Vi vill även skapa särskilda nystartszoner.

Alliansens valmanifest - Jobbmanifestet

Manifestet är uppdelat på det som vi som Alliansregering lägger som konkreta förslag i budget för 2011 och de kommande 3 åren – detta kallas skarpa förslag. Det handlar i första hand om välfärdssatsningar såsom sjukvård, äldreomsorg och utbildning men också integration, arbetsmarknadspolitik, miljösatsningar och vissa företagarsatsningar. Det läggs också skarpt förslag om ytterligare skattesänkningar för pensionärer 2011.

Alliansens välfärdspaket - för tryggare vård och omsorg i hela Sverige

Inom sjukvården föreslår Alliansen reformer för förstärkt patient- säkerhet, en utvecklad tandvårdsreform, en permanent psykiatri satsning och fortsatta insatser för förbättrad tillgänglighet genom en vidareutveckling av kömiljarden och skärpt vårdgaranti.

Monday, September 06, 2010

Ledning för Alliansen igen !
I Sifos valopinion-mätning som utfördes 30 augusti– 2 september visar fortsatt lågt stöd för Socialdemokraterna som bara får 28,7 procent av rösterna. Det är partiets sämsta resultat sedan 1997. Allianspartierna får egen majoritet med tillsammans 50,1 procent av rösterna. Moderaterna är det klart största partiet med 31,7 procent. De rödgröna minskar igen och får nu enbart 43,7 procent av rösterna. Det verkligt positiva förutom Alliansen tydliga övertag i opinionen är att Sverigedemokraterna bara får 3,6 procent och på sätt ställs utanför Riksdagen.

Kristdemokraterna Gävle Kommun - Lili André, Josefina Karlberg, Lennart Sjögren och Lennart Ahlenius

Ett Gävle med trygghet och framtidstro
I ett mänskligare Gävle måste barnomsorgen, skolan och äldreomsorgen komma först. Det klarar vi bäst genom att hålla ordning på kommunens ekonomi. Vi vill öka tryggheten och ge familjer mer att säga till om. Vi vill bygga fler trygghetsbostäder och låta äldre välja boende och vem som hjälper till hemma. Vi vill satsa på friskvård för de äldre, god omvårdnad och ökad valfrihet.

Fler företag ger fler jobb
Vi vill öka förutsättningarna till fler jobb genom att skapa en attraktiv kommun för företagare och näringsliv. Vi behöver ett bättre företagsklimat för att företagen skall växa och fler företagare skall våga satsa.

Barn och skola i fokus
För att ge föräldrar mer tid med barnen, vill vi införa ett vårdnadsbidrag på minst 6 000 kr/månad. Vi vill skapa familjecentraler i varje del av kommunen. Vi vill prioritera barnens läs- och skrivinlärning och kräver förbättrad arbetsro i skolorna. Barn behöver både manliga och kvinnliga förebilder. Därför vill vi ha fler män i den kommunala förskolan.

Trygghet på gator och torg
Oavsett hur gammal du är eller hur mycket klockan är, ska du kunna gå över Stortorget utan att behöva vara rädd. Vi vill ha fler synliga poliser och ökad satsning på brottsförebyggande insatser. Vi vill premiera civilkurage!

Kristdemokraterna Landstinget Gävleborg - Ingemar Kalén, Landstingsråd

Hälsa och trygghet för hela livet
Vi Kristdemokrater arbetar för en trygg medmänsklig och gemensamt finansierad sjukvård. Alla ska kunna välja rådgivare och få vård i tid! Vi utgår från människors egen förmåga att ta ansvar för sin hälsa. Därför vill vi satsa på förebyggande vård för att undvika såväl psykisk som fysisk ohälsa senare i livet.
Vårplatser utifrån behov Vi värnar vården vid sjukhuset i Bollnäs, Hudiksvall och Gävle. Antalet vårdplatser skall anpassas till dagens behov. Närvårdsplatser skall samordnas med kommunerna. Privata aktörer och ideella organisationer är viktiga samarbetspartners. Sjukvården måste få förutsättningar att klara vårdgarantin och ge en säker vård.

Förebygga sjukdom och ohälsa
Vi bör bli bättre på att tidigt upptäcka när barn och unga mår dåligt. Därför skall det finnas familjecentraler, föräldrautbildning och ungdomsmottagningar i varje kommun.


Människolivets okränkbarhet
Alla människor har lika värde och varje människa har ett unikt värde. För att slå vakt om människolivets okränkbarhet måste den specialiserade äldresjukvården återupprättas och psykiatrin förbättras. Vi arbetar för en god vård vid livets slut, med gott bemötande och bra omhändertagnade och tillgång till hospiceplatser. Vår politik gör inte skillnad på människor.

Kristdemokraterna Gävleborg - Lennart Sjögren till Riksdagen

Förändring för ökad rättvisa och trygghet!
Vi kämpar för allas rätt att få bestämmama över sin egen vardag. Vi tror att människor och familjer förmår att ta ansvar. Vi står för en familjepolitik som ser till att barn kan växa upp i trygghet. Vi vill göra föräldraförsäkringen mer flexibel, så att fler familjer själva skall kunna bestämma över sin egen vardag. Det behövs mer valfrihet och enklare regler för alla.

Fler företag ger nya jobb och mer välfärd
Vi vill ge bättre förutsättningar för hållbar utveckling. Arbetslösheten kan bara bekämpas med hjälp av fler och växande företag. Då krävs ett bättre företagsklimat. Vi vill göra det lättare för människor som kommer till Sverige att arbeta. Vi vill sänka skatten för pensionärerna.

Alla ska kunna vara trygga
Den dag du behöver hjälp, stöd eller vård så ska samhället finnas där. I ett mänskligare Gävleborg har människor större möjlighet att bestämma själva, inom såväl sjukvården som äldreomsorgen. Ingen ska behöva gå och vänta i ovisshet på behandling. Vi har halverat vårdköerna, men vi nöjer oss inte förrän de är helt borta.


En hållbar miljö
Miljöfrågan är utan tvekan vår tids största fråga. Den rör alla och kommer att påverka generationer framåt. Utsläppen måste minska. Ren energi, som vindkraft måste utvecklas. Vi behöver ökad satsning på kollektivtrafik och det behövs dubbelspår på hela Oskustbanan.

Ett mänskligare Sverige enligt Kristdemokraternas ledare Göran Hägglund

Statistiskt har vi aldrig haft det bättre. Aldrig varit friskare, rikare eller ägt fler saker. Ska vi var nöjda då? När vi gjort allt vi måste och köpt allt vi behöver? Jag tycker inte det. Att vi i genomsnitt fått det bättre, betyder inte att alla har det bra. Det finns fortfarande sjuka som väntar i onödiga vårdköer och Arbetslöshet. Äldre som inte får den hjälp de behöver. Familjer som inte får ekonomin att gå ihop. Barn och ungdomar som far illa.

Dessutom har det väl aldrig funnits fler politiska pekpinnar än idag. Jag vill dra en gräns för politiken. Skatten ska inte vara högre än att vanliga människor kan leva på sin lön. Familjer ska få bestämma mer över sin vardag, inte mindre. Äldreomsorgen ska styras av de äldres behov och önskemål. Om vi får mer frihet, fler möjligheter, får vi också mer ansvar. Jag tror att du och jag vill få tid för vår familj och våra medmänniskor. Mer tid att prata, läsa sagor och förverkliga drömmar. Ett mänskligare Sverige.